Temel Ilkeler

MOSCHEE HILDEN’in İlke ve Prensipleri

Yönetimimizin hizmet ve faaliyetlerinde özenle riayet ettiği temel prensipleri şunlardır: 

[1]                                  

Birlik; Almanya’nın hür demokratik düzenine bağlıdır. Anayasa ve bütün yasalara titizlikle riàyet eder. Bütün faaliyetlerini hukuk çerçevesinde yürütür.

 

[2]
Birlik; partilerüstü bir kuruluştur. Bütün siyasî partilere eşit uzaklıktadır ve kesinlikle politik faaliyetlerde bulunmaz. Herhangi bir siyasi partiye angaje olmaz.
 

[3]
Birliğin Dernekler Yasasına göre çalışma alanı, görev ve sorumlulukları, ilgili makamlarca tescil edilen tüzüğünde açıkça ifade edilmiştir.
 

[4]
Birlik; çalışmalarında diğer din mensuplarına karşı İslâmiyet'in de temel ilkelerinden olan sevgi, saygı, hoşgörü, tolerans ve dayanışma prensiplerine uygun olarak davranır. Her türlü şiddeti ve şiddete çağrıyı kesinlikle reddeder.
 

[5]     
Birlik; çalışmalarında üyelerine eşit muamelede bulunur. Hem üyelerine, hem de dışarıya karşı şeffaftır.
 

[6]
Birlik; sadece ve doğrudan doğruya toplum yararına dinî, hayrî, kültürel ve sportif gayeler güder.
 

[7]
Birlik; Tüzüğündeki amaçları gerçekleştirmek için faaliyetlerini fahrî olarak yürütür,