Amaç ve Hedefler

Amaç ve Hedefler: 

 • Dini Faaliyetleri gerçekleştirmek, desteklemek ve bizzat  icra etmek,
 • Diğer din mensupları ile diyalog ve iyi ilişkiler kurmak,
 • Cemaatimizin öz kültürüne hakim olarak ve bunu unutmadan yaşamasını desteklemek,
 • Ayrı din ve kültürden olan insanların birarada, karşılıklı hoşgörü içerisinde yaşamalarını desteklemek,
 • Burada yaşayan cemaatimize sosyal danışmanlık hizmetleri sunmak, 
 • Almanya genelinde bağlı cemiyetlerimizin dini, kültürel ve sosyal faaliyetlerini koordine etmek,
 • Bağlı cemiyetlerimizin uyum ile ilgili faaliyetlerini organize etmek,
 • Göçmen durumunda olan ve lisan eksikliği bulunanların lisan öğrenmelerini desteklemek,
 • Almanya genelinde müslümanların ibadet edebilmeleri için cami ve ibadethaneler temin etmek,
 • Gençlik ve spor hizmetlerini desteklemek,
 • Yaşlı ve muhtaçları desteklemek,
 • Eğitim ve ilmi çalışmaları desteklemek,
 • Doğal afet mağdurlarını yardım kampanyaları yapmak suretiyle desteklemek,
 • Hacca gitmek isteyenlere yardımcı olmak,
 • Bağlı derneklerimizin hizmet içi eğitimini sağlamak,
 • Kadın kollarını ve kadınlarımızın çalışmalarını desteklemek,
 • Cenazelerin dini vecibelerini yerine getirmek,
 • Telefon ile dini sorulara cevap vermek,
 • Dini konularda bilirkişi sıfatıyle fetva vermek,