Hilden Camii

DITIB Türk Islam Birligi Hilden Emir Sultan Camii'nin Websitesine Hosgeldiniz

Müslümanların topluca ibadet ettikleri yere "Mescid" veya "Cami" denilmektedir. Bu iki isim, birbirinin yerinde kullanıldığı gibi bazen ikisi birlikte "mescidü'l-cami" şeklinde de kullanılmıştır. İslam'ın ilk devirlerinde ibadethaneler "Mescid" adıyla anılırken daha sonra küçük ibadethaneler "Mescid" adıyla anılırken daha sonra küçük ibadethaneler "Mescid" Cuma ve bayram namazlarının kılındığı büyük ibadethaneler "Cami" adıyla anılmaya başlanmıştır.

Cami, toplayan, toplayıcı demektir. Aynı zamanda da secde edilen yer, namazgah anlamına gelir.
Yeryüzünde kurulan ilk mescit Mekke'de bulunan Kabe-i Muazzama'dır. Muazzama; en büyük, en çok saygı gösterilmesi gereken anlamına gelir. 

İslamiyet'in gelmesiyle Hz. Peygamber döneminde yapılan ilk cami Kuba Mescit'idir. Hz. Muhammed, 622 yılında Mekke'den Medine'ye hicret ettiğinde Medine yakınlarında Kuba Köyünde İslam tarihin ilk umumi mescidini inşa etmiştir.

Hz. Peygamber Kuba'da 14 gün kaldıktan sonra Medine'ye hareket etti ve burada Mescid-i Nebevi'yi inşa ettirdi. İslam dünyasında inşa edilen bütün camiler için ilk örnek Medine'deki Mescid-i Nebevi'dir.

Mescitler başlangıçta ibadet yeri, ilim müessesesi, kaza dairesi (mahkeme), ordu karargahı, elçilerin kabul edildiği bir makam ve hatta gerektiğinde hapishane olarak kullanılmıştır. Mescitler son zamanlara kadar ibadet yeri olarak görev yapmanın yanı sıra, eğitim-öğretim faaliyetlerinin de icra edildiği bir yer olmuştur.

Emeviler devrinde büyük camilerin yapımına başlandı. Halife Abdülmelik'in Kudüs'te yaptırdığı Ömer Camii ile yine Kudüs'te 702'de yaptırdığı Mescidü'l-Aksa ilk büyük camilerdendir.

İslam medeniyetinde cami mimarisinin en parlak devir olan Osmanlı devri mimarisi Bursa uslubu, Klasik Uslub, Lale uslubu, Barok uslubu, Ampir uslubu ve Yeni klasik uslub tarzında gelişmeler göstermiştir.

Cumhuriyet döneminde de Türkiye'de cami mimarisi geliştirilmiş, mimarinin yeni izlerini taşıyan çok sayıda cami inşa edilmiştir. Ankara Kocatepe Camii bunlara örnek olarak gösterilebilir.

Allah Teala şöyle buyurur: "Allah'ın mescitlerini, ancak Allah'a ve ahret gününe inanan, namazı gereği üzere kılan, zekatı veren ve Allah'tan başka kimseden korkmayanlar imar eder. İşte bunların doğru yolda olup; başarıya ulaşacakları umulur." (Et-Tevbe, 9/8)+


 

Türkçe