1 - FÂTİHA SÛRESİ

1
Bismillahirrahmânirrahîm

 

2, 3, 4
Hamd, Âlemlerin Rabbi, Rahmân, Rahîm, hesap ve ceza gününün (ahiret gününün) maliki Allah’a mahsustur.

 

5
(Allahım!) Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz.

 

6, 7
Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet; gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil.

 

Türkçe